REKULTYWACJA KOPALNI KRUSZYW

Przedmiotem projektu badawczo-wdrożeniowego, który realizuje firma WOD-GAZ jest wprowadznie usługi innowacyjnej metody stabilizacji gruntu i przywrócenie wartości przyrodniczych na terenie kopalni piasku. Prace badawcze i testowe prowadzone są na terenie Piaskowni „Kików 1” należącej do przedsiębiorstwa.

Usługa, którą wprowadza na rynek firma obejmuje rekultywację terenu przeprowadzaną w dwóch etapach.

  1. Pierwszy etap dotyczy analizy morfologicznej i botanicznej wyrobiska oraz sporządzenia dokumentacji technicznej.
  2. W drugim etapie, podzielnym na dwie fazy wykonuje się prace techniczne związane z regulacją stosunków wodnych, profilowaniem skarp i innowacyjną metodą stabilizacji gruntu, a następnie prowadzone są zabiegi związane z zainicjowanie procesów glebotwórczych, zwiększeniem ilości składników i materii organicznej oraz zastosowaniem zabiegów biologicznych mających na uwadze wprowadzenie i przyspieszenie rozwoju rodzimej roślinności sukcesyjnej.

W rezultacie wykonanych prac teren poddany przekształceniom w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego odzyskuje pierwotne walory przyrodnicze. Decyduje to o skuteczności wykonanej rekultywacji i zapewnieniu wieloletniego efektu. W ten sposób administrator lub właściciel terenu piaskowni nie musi ponawiać działań rekultywacyjnych znacząco obniżając koszty jej działalności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat powyższej metody zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.