PRACE ZIEMNE WOD-GAZ

Głównym przedmiotem działalności firmy WOD-GAZ jest:

 • budowa sieci wodociągowych,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • wykonywanie podbudowy dróg,
 • budowa dróg tłuczniowych,
 • budowa parkingów,
 • budowa chodników z kostki betonowej i brukowej,
 • budowa placów zabaw oraz boisk przyszkolnych,
 • renowacja stawów, zalewów, zbiorników wodnych.

Firma posiada rozbudowaną bazę sprzętowo-transportową dysponując m.in.:

 • koparko-ładowarkami CAT,
 • ładowarkami CAT,
 • spycharkami kołowymi i gąsienicowymi,
 • samochodami dostawczymi o ładowności do 5 ton,
 • samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności 18 ton,
 • równiarkami i walcami,
 • zagęszczarkami.

Doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna i wykwalifikowani pracownicy, jak również zaplecze sprzętowo-transportowe pozwalają na prowadzenie robót w szerokim zakresie.

Firma prowadzi roboty głównie na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.